Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trạng thái của rơ le báo lỗi của ATS48 theo các điều kiện gì?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Rơ le R1 có chức năng như một rơ le báo lỗi trên cực R1A-R1C khi Menu IO, thông số r1=r1F.
Nó thường là tiếp điểm thường mở. Điều kiện:
- Điện điều khiển không cấp đến CL1-CL2, tiếp điểm MỞ.
- Điện điều khiển cấp đến và không lỗi, tiếp điểm ĐÓNG. ATS48 dò thấy lỗi, tiếp điểm chuyển MỞ.
Chú ý trường hợp đặc biệt khi Automatic Restart kích hoạt, Menu PrO, thông số ArS = ON.
Khi tình trạng Auto-Reset được dò ra, tiếp điểm R1 sẽ giữ ĐÓNG cho đến khi mọi cố gắng khởi động lại đã thực hiện. Nếu lỗi vẫn còn sau lần cố gắng cuối cùng, tiếp điểm R1 sẽ MỞ.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.