Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Làm thế nào để bạn thay đổi sản phẩm IP00 hoặc IP20 trên các bộ điều khiển ATV61?

Mã thiết bị ATV61H là tên sản phẩm và trong menu identification 1.11 của bộ điều khiển. Khi nhận dạng điện (Prt) được thay đổi từ IP20 đến IP00, định mức VFD tăng lên một cấp và mã thiết bị thay đổi từ ATV61H đến ATV61K. Sự thay đổi IP chỉ được thực hiện trong các gói kèm theo của chúng tôi bởi Schneider Electric sau khi đạt các kiểm tra tiêu chuẩn. Sự thay đổi IP không bao giờ được thực hiện trên bộ điều khiển kiểu mở. Để kiểm tra Power ID hoặc để thay đổi nó: Cài đặt menu bộ điều khiển 2 ACCESS LEVEL đến Expert. Trong menu 1 DRIVE, sub-menu 1,4 MOTOR CONTROL, tìm tham số Power ident (PRT) tuỳ chọn cài đặt là IP00 và IP20.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?