Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Làm thế nào để bạn thực hiện cài đặt lại chế độ ban đầu trên một ATV212?

Khi màn hình lên nguồn, bấm phím MODE sau đó sử dụng các mũi tên lên / xuống để có được 'tyP' Và bấm phím ENT. Sau đó chọn 3 trong danh sách có sẵn và bấm ENT. Màn hình hiển thị sẽ trống và sau đó từ Hello xuất hiện qua, bây giờ bạn đã hoàn thành một thiết lập lại
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?