Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

TSXETG100 gateway có thể hoạt động trong chế độ phụ thuộc modbus để kết nối bộ phận hiển thị trong chế độ quản lý Modbus?

Published date: 11 tháng tám 2020

Có, bộ TSXETG100 được cấu hình trong chế độ quản lý Modbus theo mặc định, nhưng nó cũng có thể được cấu hình trong chế độ phụ thuộc Modbus. Do đó, có thể được kết nối với một bộ hiển thị quản lý Modbus. Để truy cập vào các thông số liên kết nối tiếp, làm như sau:
1. Khởi động Internet Explorer.
2. Trong trường Address, nhập địa chỉ IP được gán cho các cổng ETG và nhấn Enter. Địa chỉ IP mặc định là 169.254.0.10
3. Nhập Administrator như tên người dùng và Gateway như mật khẩu. Sau đó bấm OK.
4. Click vào cổng nối tiếp và thiết lập các thông số của cổng nối tiếp theo yêu cầu.

Xin lưu ý rằng TSXETG100 hiện đã ngừng sản xuất, sản phẩm thay thế gần nhất là Link 150 (EGX150) có thể được định cấu hình là Master hoặc Slave.


 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.