Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào tôi có thể xác định tỷ lệ K trên XR2Axx vị trí chọn hộp số?

Published date: 25 tháng một 2018

Giả sử bạn biết sự khác nhau, hoặc chiều dài phải được kiểm tra, chọn bánh răng từ việc cung cấp và áp dụng các công thức sau đây: Như chúng tôi phải mất một thời gian để được kiểm tra 8 mét và một răng có 36 răng, sau đó: - Chiều dài để được kiểm tra = số răng x xích truyền, - 8000 mm chia 36 răng x 12,7 mm, - 8000: 457,20 = 17,49, cho một tỷ lệ K = 20

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.