Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể mua riêng khối tiếp điểm hoặc đầu quay của một công tắc giới hạn ZCKJxx không?"

Published date: 06 tháng bảy 2020

Chúng tôi không thể cung cấp tách riêng bộ tiếp điểm hoặc đầu quay của thân ZCKJxx, bởi vì góc hoạt động của đầu được điều chỉnh bằng việc chỉnh sự di chuyển của bộ tiếp điểm bên trong thân chính. Cài đặt này cần chính xác và tinh chỉnh nên chỉ có thể được thực hiện tại nhà máy trong quá trình sản xuất.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.