{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Màn hình cảm ứng có thể bị vô hiệu hóa trên Magelis Compact IPC không?

Có, màn hình cảm ứng trên Magelis Compact IPC có thể bị tắt thông qua cài đặt phần mềm. Khởi chạy phần mềm UPDD. Bắt đầu -> Chương trình -> UPDD -> Cài đặt Bỏ chọn tuỳ chọn ""Đã bật"" bên dưới tab nâng cao.
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Magelis iPCGIE
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Magelis iPCGIE