Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Màn hình cảm ứng có thể bị vô hiệu hóa trên Magelis Compact IPC không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Có, màn hình cảm ứng trên Magelis Compact IPC có thể bị tắt thông qua cài đặt phần mềm. Khởi chạy phần mềm UPDD. Bắt đầu -> Chương trình -> UPDD -> Cài đặt Bỏ chọn tuỳ chọn ""Đã bật"" bên dưới tab nâng cao.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.