Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chức năng của đèn báo "Báo động" trên các bộ ngắt điện tử STR22SE, STR23SE và STR53UE là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Đèn báo báo động là đèn báo quá tải. Nó là: Đèn sáng với ánh sáng ổn định nếu dòng điện tải lớn hơn 90% ngưỡng điều chỉnh Ir Đèn nhấp nháy nếu dòng điện tải lớn hơn 105% ngưỡng điều chỉnh Ir. Bộ phận ngắt mạch sẽ hoạt động nếu ánh sáng tiếp tục nhấp nháy.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.