{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Địa chỉ IP mặc định của cổng Ethernet TSXETZ là gì?

Địa chỉ IP mặc định giao tiếp Ethernet cho mô đun TSX ETZ được lấy từ địa chỉ MAC được in trên mô đun ETZ:
085.016 là chung với 'tất cả' các mô-đun ETZ.
085.016.xxx.yyy nơi xxx và yyy là hai số cuối cùng của địa chỉ MAC.

Ví dụ:
Địa chỉ MAC của mô đun này là (thập lục phân): 00 80 F4 01 12 20
Trong trường hợp này địa chỉ IP mặc định là (thập phân): 085.016.018.32

Tìm hiểu thêm
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm