Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ IP mặc định của cổng Ethernet TSXETZ là gì?

Published date: 11 tháng tám 2020

Địa chỉ IP mặc định giao tiếp Ethernet cho mô đun TSX ETZ được lấy từ địa chỉ MAC được in trên mô đun ETZ:
085.016 là chung với 'tất cả' các mô-đun ETZ.
085.016.xxx.yyy nơi xxx và yyy là hai số cuối cùng của địa chỉ MAC. 

Ví dụ:
Địa chỉ MAC của mô đun này là (thập lục phân): 00 80 F4 01 12 20
Trong trường hợp này địa chỉ IP mặc định là (thập phân): 085.016.018.32

 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.