Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để cấu hình địa chỉ IP của mô đun Ethernet trong PL7?

Published date: 11 tháng tám 2020

Nếu bạn đang sử dụng phần mềm lập trình PL7 với một mô đun ethernet (TSXETY4103, TSXETY5103 cho dòng Premium, TSXETZ410, TSXETZ510 cho dòng Micro) thì các phím số trên đầu bàn phím không đáp ứng khi nhập địa chỉ IP cho mô đun.
Để nhập địa chỉ IP, bạn phải sử dụng các phím trên bàn phím số của bàn phím.
Nếu bạn đang sử dụng máy tính xách tay, bạn có thể cần kích hoạt các phím này bằng phím Fn / phím F.
Lưu ý: Quá trình này không cần thiết khi sử dụng gói phần mềm Unity hiện tại của chúng tôi.
 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.