Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể thiết lập hai giá trị cảnh báo ở mức thấp của Relay RTC 48 được không?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Có, có thể thiết lập cảnh báo ở các cài đặt giới hạn thấp bằng cách sử dụng thuộc tính Alarm "Energize / De-energize", có nghĩa là chúng ta sẽ cài đặt kiểu như Alarm ON hay Alarm OFF khi giá trị vượt qua giới hạn cài đặt .
Tương tự như vậy, điều này cũng có thể được thực hiện cho việc cài đặt hai giá trị cảnh báo cũng như phụ thuộc vào mô hình RTC48 cho dù nó có ngõ ra cảnh báo là đơn hoặc đôi.
Chi tiết về cách hướng dẫn cài đặt vui lòng xem tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.