Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có thể xem tối đa bao nhiêu mục sự kiện cảnh báo trên trang tổng hợp các thông tin cảnh báo của Vijeo Citect?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Bạn có thể xem tối đa 4096000 mục sự kiện báo động, giá trị mặc định ban đầu thường là 1000 trên trang tổng hợp các thông tin cảnh báo.
Bạn có thể thiết lập lại số lượng mục cảnh báo từ Computer Setup Wizard >> Alarm Server Properties Setup >> Summary Length hoặc bạn có thể thiết lập này từ các thông số INI [Báo] SummaryLength.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.