Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao có Conext SW AC Support trong khối Inverter?

Published date: 07 tháng chín 2020

Đây là điều bình thường. Khối biến tần này dành cho những người sử dụng không dùng điện lưới mà muốn tiến đến chế độ bảo vệ pin. Khi đáp ứng yêu cầu AC Support (điện áp pin, trạng thái nạp, nếu ACSuppOnSoC được kích hoạt), thì Conext SW sẽ vẫn hoạt động trong AC Support ngay cả khi khối Inverter được kích hoạt.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.