Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể cài đặt cảm biến hình chữ nhật ở đầu vào của Masterpact ACB với Micrologic 7.0?

Published date: 02 tháng sáu 2020

Có thể được, chúng ta có thể lắp đặt cảm biến chữ nhật ở đầu vào của máy cắt không khí ACB masterpact.
Chức năng bảo vệ dòng rò của Micrologic 7.0 hoạt động tốt bất kể cảm biến chữ nhật được lắp đặt ở đầu vào hay đầu ra của ACB.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.