{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Có thể cài đặt cảm biến hình chữ nhật ở đầu vào của Masterpact ACB với Micrologic 7.0?

Có thể được, chúng ta có thể lắp đặt cảm biến chữ nhật ở đầu vào của máy cắt không khí ACB masterpact.
Chức năng bảo vệ dòng rò của Micrologic 7.0 hoạt động tốt bất kể cảm biến chữ nhật được lắp đặt ở đầu vào hay đầu ra của ACB.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm