Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có thể tăng bộ nhớ dữ liệu cho CPU BMXP342020 không?"

Published date: 21 tháng tám 2020

"Không thể tăng, bộ nhớ trong RAM cho CPU M340 là 4096Kb, trong đó có 3584 KB bộ nhớ cho chương trình, các hằng số, ký hiệu và 256 KB bộ nhớ cho dữ liệu định vị / không định vị. Kích thước bộ nhớ này là cố định và không thể quản lý được hoặc tăng lên.
Người dùng có thể tối ưu hóa cấu trúc bộ nhớ bằng cách xóa các biến không sử dụng, efb & dfb trong dự án của bạn. Cũng với lệnh Pack, có thể tổ chức lại bộ nhớ để tối ưu hóa nó.

 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.