Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thiết lập nào về độ nhạy trên bàn phím Altivar không?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Không có cài đặt độ nhạy của bàn phím.
Chỉ có cài đặt độ nhạy trên màn hình, bằng cách cài đặt "CST" (độ tương phản màn hình).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.