Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để truy cập vào bộ điều khiển M241 khi mà người sử dụng đã làm mất mật khẩu quyền truy cập?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Cách duy nhất để truy cập vào bộ điều khiển M241 là thực hiện việc cập nhật phần mềm.
Việc xóa quyền của người dùng chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ SD hoặc USB (tùy thuộc vào sự hỗ trợ của bộ điều khiển cụ thể) để cập nhật phần mềm bộ điều khiển.
Ngoài ra, người dùng có thể xóa quyền người dùng trong bộ điều khiển bằng cách chạy một đoạn mã.
Điều này dẫn đến việc loại bỏ các ứng dụng hiện có từ bộ nhớ bộ điều khiển, nhưng có thể khôi phục khả năng truy cập vào bộ điều khiển.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.