Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Số lượng tối đa của các biến có thể được giám sát bởi M251 webserver là bao nhiêu?

Published date: 01 tháng bảy 2020

Với M251 webserver, Monitoring Tab: Data parameters sub menu.
Trang Data Parameters cho phép bạn tạo và giám sát một số danh sách các biến.
Người dùng có thể tạo ra một số danh sách các biến (tối đa 10 danh sách), mỗi một danh sách có chứa một số biến của ứng dụng bộ điều khiển (tối đa 20 biến cho mỗi danh sách).
Vì vậy, Có tối đa 200 biến có thể được giám sát trên webserver.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.