Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cách đặt lại bộ đếm XBKH70000002M?

Published date: 30 tháng sáu 2020

XBKH70000002M là một bộ cơ điện và không có cách cài đặt lại.
Nguyên lý hoạt động của nó là một mạch điện từ, kích hoạt bộ cam và làm quay bánh xe, điều này là không thể đảo ngược.
Không có chức năng đặt lại cho sản phẩm này.
Trong trường hợp bộ đếm XBKH70000002M đạt đến giá trị tối đa (ví dụ: 99 999,99 giờ) thì sau đó sẽ bắt đầu lại 0 lần.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.