{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Có thể lưu Ppương thức Homing vào Stepper ổ đĩa SD328. Nếu có, làm thế nào ?

Đối với phạm vi trình điều khiển Stepper SD328, phiên bản cơ sở V1.501 trở lên bao gồm tham số "SaveHomeMethod", cho phép lưu phương thức homing mong muốn. Ý nghĩa của các giá trị của tham số SaveHomeMethod tương ứng với ý nghĩa của các giá trị của tham số
Khi thiết bị được cấp nguồn bật lên, giá trị trong tham số HMmethod được ghi đè bằng giá trị được đặt trong tham số SaveHomeMethod.

Tìm hiểu thêm
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm