Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể lưu Ppương thức Homing vào Stepper ổ đĩa SD328. Nếu có, làm thế nào ?

Published date: 27 tháng năm 2020

Đối với phạm vi trình điều khiển Stepper SD328, phiên bản cơ sở V1.501 trở lên bao gồm tham số "SaveHomeMethod", cho phép lưu phương thức homing mong muốn. Ý nghĩa của các giá trị của tham số SaveHomeMethod tương ứng với ý nghĩa của các giá trị của tham số
Khi thiết bị được cấp nguồn bật lên, giá trị trong tham số HMmethod được ghi đè bằng giá trị được đặt trong tham số SaveHomeMethod.

 


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.