Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Altivar 71 báo lỗi "brF - Brake Fault" khi tiếp điểm phanh phản hồi từ bộ phanh cơ. Nếu cùng một bộ tiếp xúc phanh từ bộ tiếp điểm điều khiển phanh, Altivar 71 không bị lỗi brF - Brake fault. Tại sao?

Published date: 27 tháng năm 2020

Để xử lý tình trạng này, Altivar 71 gồm các cài đặt chế độ Expert cho điều khiển logic của phanh chỉ có thể được truy cập được nếu LAC [Access Level] được cài đặt trong chế độ Expert.
Thông số “brH2 [BRH b2] để kiểm soát tiếp điểm phanh cho trình tự điều khiển phanh phải được đặt là 1 để tránh lỗi brF.
 Sau khi kích hoạt brH2, người dùng phải đặt bEt [Thời gian thực hiện phanh] ít nhất bằng hoặc cao hơn thời gian của Phanh cơ học để ĐÓNG từ trạng thái MỞ.
 Ví dụ, quan sát cho biết phanh cơ mất 1 giây để ĐÓNG từ lúc được lệnh là ĐÓNG (Lệnh từ Rơle được cấu hình để điều khiển logic phanh) thì bEt phải bằng ít nhất 1 giây hoặc cao hơn. Để giữ an toàn cho  chúng tôi khuyên bạn nên đặt bên cao hơn một chút so với thời gian thực tế bằng phanh cơ để vận hành.
 Nếu tiếp điểm phanh (đầu vào logic được định cấu hình là tiếp điểm phanh) không MỞ trước khi hết thời gian bEt, bộ điều khiển sẽ bị khóa với lỗi brF
 


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.