Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào chức năng "Dừng và Chạy" có thể được kích hoạt?

Published date: 27 tháng năm 2020

"Dừng và Chạy" có thể được kích hoạt với các tùy chọn dưới đây
1. Có thể được kích hoạt tự động nếu bộ điều khiển ở chế độ STOP và sau khi lập trình Thời gian - idLN [Tiết kiệm năng lượng chậm] lapses thời gian
2. Kích hoạt qua mạng truyền thông
3. Kích hoạt qua Logic Input

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.