Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Kích thước tối đa của thẻ SD mà Multi-Loader có thể xử lý được?

Published date: 27 tháng năm 2020

Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ 2GB. Tuy nhiên, thẻ được cung cấp là 4GB,vì là thẻ nhớ SDHC. Thẻ phải được định dạng dạng FAT để Multi-Loader nhận diện được.
Nếu thẻ được định dạng trong hệ thống tệp FAT32 (đây là tiêu chuẩn cho thẻ nhớ SDHC), thẻ sẽ không được Multi-Loader nhận ra .
Có thể định dạng thẻ nhớ SDHC với cả hệ điều hành Windows 7 hoặc XP.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.