Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao công tắc sàn XPE chỉ có sẵn với các tiếp điểm ngắt nhanh trong khi các kiểu cũ lại có sẵn với các tiếp điểm ngắt chậm?

Published date: 06 tháng bảy 2020

Trong nhiều năm, không thể tuân theo các quy định mở nhanh trên dây có điện bằng cách dùng các tiếp điểm ngắt nhanh. Vì lý do này, các sản phẩm được thiết kế với các tiếp điểm phụ (ngắt chậm). Ngày nay, các điểm tiếp điểm tuân theo nguyên tắc mở nhanh và việc sử dụng các tiếp điểm tác động phụ thuộc không còn bắt buộc: Với các tiếp điểm ngắt nhanh, sự thay đổi trạng thái điện không liên quan đến tốc độ tác động của công tắc sàn và tuổi thọ của tiếp điểm được cải thiện.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.