Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cường độ dòng điện đầu vào mức ON tối đa cho một kênh trong 140DSI35300 cho 24vdc đến 30vdc là bao nhiêu ?

Published date: 21 tháng tám 2020

7.15mA là dòng điện mức ON tối đa cho một kênh trong 140DSI35300 đối với 24vdc đến 30vdc.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.