Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sản phẩm SCADAPack RTU có phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61508 không?

Published date: 06 tháng bảy 2020

IEC 61508 là về chức năng an toàn của một hệ thống, hoặc sự tuân thủ mức độ SIL (an toàn toàn vẹn). SCADAPack của chúng tôi không được thiết kế với 61508 và do đó không tuân thủ. Không có SCADAPack nào được chỉ định là an toàn chức năng thiết bị.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.