Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm tra chạm điện iEM3210 là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Đặc điểm kiểm tra chạm điện iEM3210 được cung cấp dưới đây: 1. Kiểu xung làn sóng: Một nửa sóng sin 2. Gia tốc đỉnh: 30g 3. Thời lượng: 18ms 4. Chu kỳ xung: 3

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.