Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa các đặc tính A và B trong phân loại bộ ngắt mạch là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Đặc tính sử dụng Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2, đặc tính sử dụng của bộ ngắt mạch sẽ được chọn có tham chiếu đến việc chỉ định chọn lọc hay không bằng bộ trì hoãn thời gian đối với các bộ phận ngắt mạch khác phía tải dưới điều kiện ngắt mạch Đặc tính A Nếu không có sự trễ thời gian ngắn có chủ định để chọn lọc trong điều kiện ngắn mạch và do đó không có dòng điện chịu đựng ngắn hạn. Đặc tính B Với sự chủ định thời gian trễ ngắn (có thể điều chỉnh) được cung cấp cho tính chọn lọc trong điều kiện ngắn mạch. Các bộ phận ngắt mạch như vậy có dòng điện chịu đựng ngắn hạn.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.