Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Bộ ngắt mạch Compact NS / NSX (NA) có tự ngắt sự cố không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Việc tự ngắt sự cố có sẵn trong tất cả các bộ phận ngắt mạch Compact NS / NSX. Ngưỡng của tính năng tự động bảo vệ này là khoảng 20xIn theo thời gian và thời gian trễ dưới 10 ms Bộ tự ngắt là do "Piston - thuần cơ khí" và không phải do bộ ngắt mạch. Do đó bộ tự ngắt là một chức năng điều khiển cơ khí cũng có sẵn trong bộ ngắt mạch Compact NS / NSX

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.