Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tiêu chuẩn IP của ZB5AG4 - Công tắc khóa 2 vị trí là gì?

Published date: 21 tháng tám 2020

Tiêu chuẩn IP là IP69K Các xếp hạng IP có thể được tìm thấy tại Http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.