Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có các loại cáp dữ liệu nào?

Published date: 07 tháng chín 2020

Cat5e, Cat6, Cat6A and Cat7A

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.