Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Vòng đời (Life Cycle Assessment - LCA) cho dòng sản phẩm Multi9 là bao lâu?

Published date: 07 tháng chín 2020

Đối với các dòng sản phẩm Multi9, Giá trị Thời gian Trung bình hỏng (MTTF) được sử dụng để đánh giá vòng đời sản phẩm. MTTF là độ tin cậy ước tính trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dựa trên tổng số sản phẩm được lắp đặt và tính toán dựa trên số lượng trả về do lỗi kỹ thuật. Dòng sản phẩm Multi 9 đã được đưa ra để phân tích độ tin cậy cho ra kết luận của MTTF là hơn 100 năm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.