Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Modicon Quantum có tuân theo tiêu chuẩn IEC61000-4-3 không?

Published date: 21 tháng tám 2020

Có, Modicon Quantum xác nhận theo tiêu chuẩn IEC61000-4-3, trong đó IEC61000-4-3 chỉ ra phương pháp thử nghiệm là "tiêu chuẩn phụ" bao gồm trong IEC61131-2. Schneider xác nhận tuân thủ IEC61131-2. B
ên trong tài liệu IEC61131-2 chính thức, đề cập đến phương pháp thử nghiệm xác định theo IEC61000-4-3.

 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.