Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn UL và IEC là gì ?

Published date: 08 tháng bảy 2020

Các tiêu chuẩn IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) và UL (Underwriters Lab Laboratory Inc.) khác nhau đáng kể.
Tiêu chuẩn IEC xác định các yêu cầu an toàn thiết bị tối thiểu.
Ngược lại, các tiêu chuẩn UL chỉ định các chi tiết kỹ thuật toàn diện về mặt an toàn và ứng dụng sản phẩm.
 
Các tổ chức IEC và UL cũng khác nhau rất nhiều về cách tiếp cận chung của họ.
Cùng việc phát triển các tiêu chuẩn, UL còn chịu trách nhiệm về sự chứng nhận (chứng nhận chung của bên thứ ba) cũng như các ứng dụng.
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn được giám sát chặt chẽ hơn, ví dụ như thông qua kiểm tra tại nhà máy của các nhà sản xuất thiết bị, để đảm bảo rằng các điều kiện khung quy định cùng với chứng nhận được đáp ứng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.