{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Multi 9 và Acti 9 khởi động từ CT/iCT có tương thích với tiêu chuẩn EN 61095 không ?

Dòng sản phẩm iCT / CT Acti9 và Multi9 của chúng tôi phù hợp với EN61095. EN61095 là tiêu chuẩn chuyên dụng cho bộ khởi động từ cho gia dụng và các mục đích tương tự. Tiêu chuẩn này bao gồm tất cả các đặc tính an toàn cần thiết để sử dụng.
Tìm hiểu thêm
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm