Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Multi 9 và Acti 9 khởi động từ CT/iCT có tương thích với tiêu chuẩn EN 61095 không ?

Published date: 07 tháng chín 2020

Dòng sản phẩm iCT / CT Acti9 và Multi9 của chúng tôi phù hợp với EN61095. EN61095 là tiêu chuẩn chuyên dụng cho bộ khởi động từ cho gia dụng và các mục đích tương tự. Tiêu chuẩn này bao gồm tất cả các đặc tính an toàn cần thiết để sử dụng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.