Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Bộ phận ngắt mạch CVS EasyPact CVS có phù hợp với các bài kiểm tra cho rung động điện từ hay cơ học không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Thiết bị CVS EasyPact chống lại sự rung động từ cơ học hoặc điện từ. Các phép thử được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-6 đối với các mức yêu cầu bởi các tổ chức kiểm tra thương mại hàng hải (Veritas, Lloyds, vv) 1. 2 đến 13,2 Hz: biên độ ± 1 mm 2. 13,2 đến 100 Hz: gia tốc không đổi 0,7g. Rung động quá mức có thể gây ngắt, gãy các điểm nối hoặc làm hỏng các bộ phận cơ khí.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.