{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Bộ phận ngắt mạch CVS EasyPact CVS có phù hợp với các bài kiểm tra cho rung động điện từ hay cơ học không?

Thiết bị CVS EasyPact chống lại sự rung động từ cơ học hoặc điện từ. Các phép thử được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-6 đối với các mức yêu cầu bởi các tổ chức kiểm tra thương mại hàng hải (Veritas, Lloyds, vv) 1. 2 đến 13,2 Hz: biên độ ± 1 mm 2. 13,2 đến 100 Hz: gia tốc không đổi 0,7g. Rung động quá mức có thể gây ngắt, gãy các điểm nối hoặc làm hỏng các bộ phận cơ khí.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
EasyPact CVS
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
EasyPact CVS