Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Công tắc Harmony XB5S Biometric có chứng nhận UL không?

Published date: 21 tháng tám 2020

Có, công tắc Harmony XB5S Biometric được chứng nhận UL508. Nó cũng được chứng nhận CE marked và CSA cho Canada và Mỹ (theo yêu cầu của UL508).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.