Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tuổi thọ cơ khí của LUB32 là bao nhiêu

Published date: 07 tháng chín 2020

Tuổi thọ cơ khí của LUB32 là 15 triệu lần đóng cắt, xin tham khảo thêm datasheet trong link sau:
https://www.se.com/ww/en/product/LUB32/power-base%2C-tesys-u%2C-3p%2C-32a-690v/

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.