Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khả năng chịu được ngắn mạch của TeSys U theo tiêu chuẩn IEC 60947 là bao nhiêu?

Published date: 07 tháng chín 2020

Khả năng chịu được ngắn mạch của TeSys U là 50 KA tại 400V.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.