Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tủ điện Okken tương thích với vùng địa chấn và động đất đúng không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Tủ điện Okken loại 2G và 5G thì thích hợp với điều kiện vùng địa chấn và động đất.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.