Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch thực tế Ics của MCB C60 UL1077 là bao nhiêu?

Published date: 07 tháng chín 2020

Theo tiêu chuẩn IEC 60947, giá trị Ics của bộ ngắt mạch thì tương ứng với % giá trị Icu. Cụ thể giá trị Ics của MCB C60 UL1077 bằng 75% giá trị Icu.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.