Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi chỉ có thể xem được menu giám sát trong biến tần ATV61?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Kiểm tra xem có cài mật khẩu bảo vệ mức truy cập trong Main Menu.
Vào trong mục 7. DISPLAY CONFIG. => 7.3 PARAMETER ACCESS để kiểm tra xem có bị giới hạn thông số hiển thị không.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.