Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể tải các giá trị biến đổi chưa được định vị vào một Concept Project được không?

Published date: 24 tháng sáu 2020

"Không, các giá trị biến không được định vị không thể được tải lên hoặc lưu trữ trong Concept Project.
Tuy nhiên, giá trị ban đầu có thể được lưu trữ trong một hồ sơ dự án.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.