Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Lỗi gì không được bảo vệ bởi chức năng Fault Inhibition trên biến tần ATV61?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Chức năng Fault Inhibition có thể làm cho biến tần không hiển thị việc phát hiện lỗi trên « phần mềm ».
Đối với các lỗi nghiêm trọng, lỗi nội bộ hoặc lỗi phần cứng, chức năng không hiển thị này không làm việc để bảo vệ biến tần khỏi bị hư hỏng.
Danh sách lỗi được nêu ra trong hướng dẫn cài đặt là những cái mà chức năng không hiển thị sẽ làm việc EnF, InFA, InFb, SOF, SPF và tnF, APF, CnF, COF, EPF1, EPF2, FCF2, Fd1, LFF2, LFF3, LFF4, nFF, ObF, OHF, OLC, OLF, OPF1, OPF2, OSF, OtF1.
Các lỗi của OtF2, OtFL, PHF, PtF1, PtF2, PtFL, SLF1, SLF2, SLF3, SPIF, SSF, TJF, ULF và USF lỗi có thể được ngăn chặn và xóa từ xa bằng ngõ vào logic hoặc điều khiển bit ([Fault inhibit assign.] tham số (InH).
Tất cả các lỗi quan trọng, lỗi nội bộ và lỗi phần cứng khác (SCFx, ILx, INFE, CRFx ...) sẽ luôn luôn hoạt động ngay cả khi INH (fault inhibition) đã được bật.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.