Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Vijeo Designer có thể hiển thị các giá trị thập phân trên Historical Trend Graph không?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Có. Để làm như vậy, hãy đặt thuộc tính "DataAxisDecimals" với số thập phân bạn muốn hiển thị.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.