Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dung sai tần số cung cấp cho khởi động mềm LH4N1 là bao nhiêu?

Published date: 07 tháng chín 2020

Dung sai là 50 Hz (-10% / + 15%)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.