Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dòng điện danh định trên màn hình XBT-N200 và XBT-N400 là bao nhiêu?

Published date: 07 tháng chín 2020

Các màn hình XBT-N200 và XBT-N400 có công suất 1W với điệp áp tín hiện là 5V, do đó dòng điện danh định là 200mA.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.