Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào bạn có thể biết dòng điện định mức trên khởi động mềm ATS22?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Nhìn vào mã hàng của thiết bị.
Ví dụ: ATS22D88 có dòng là 88 Amps hoặc ATS22C17 có dòng là 170 Amps.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.