Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trở kháng tải lớn nhất trong vòng TBACO0220 ?

Published date: 06 tháng tám 2020

Đặc điểm kỹ thuật Trở kháng tải tối đa cho mô-đun đầu ra tương tự STBACO0220 nhỏ hơn hoặc bằng điện trở 500 ohms. Tải các giá trị trở kháng lớn hơn 500 ohms có thể ngăn mô-đun tạo ra dòng điện lên đến 20ma.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.